www.shipparade.com - cruise ship photos

Stella Solaris
Facts & Figures
More Photos
Interior Photos
ShipParade home

Deluxe Suite - 2002 Bart de Boer Dining Room - 2002 Bart de Boer
Dining Room - 2002 Bart de Boer Gallery - 2002 Bart de Boer
Main Lounge - 2002 Bart de Boer
Foyer on Solaris Deck - 2002 Bart de Boer Gallery - 2002 Bart de Boer
Main Lounge - 2002 Bart de Boer Main Lounge - 2002 Bart de Boer
Wheelhouse - 2002 Bart de Boer
Casino / Piano Bar - 2002 Bart de Boer Artwork - 2002 Bart de Boer
Derelict teak decks - 2002 Bart de Boer Card Room - 2002 Bart de Boer
Lido Deck - 2002 Bart de Boer
Famous ship - 2002 Bart de Boer Lido Bar - 2002 Bart de Boer
Inside cabin - 2002 Bart de Boer Lido Deck - 2002 Bart de Boer
The photos on this page were shot while Stella Solaris was laid up at Piraeus, Greece
   
www.ShipParade.com